Live @ Home

Experience Live

Home Case Studies Brave New World

Brave New World

Tijdens het jaarlijkse congres van Brave New World stond het thema ‘Future of Inequality’ centraal. Inspirerende keynote sprekers wierpen een blik op de toekomst als het gaat om technologie, wetenschap, cultuur en filosofie. Naast de keynotes vonden ook interactieve paneldiscussies plaats in een virtuele setting.

Opdrachtgever: Brave New World